ฝ้าเพดานไม้สัก ฝาไม้สัก

ฝ้าเพดานไม้สัก ฝาไม้สัก

ฝ้าเพดานไม้สัก ฝาไม้สักเป็นงานส่วนเพดานเเละฝ้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสวยงาม แข็งแรงทนทาน และสามารถนำมาตกแต่งบ้านได้หลากหลายสไตล์ ฝ้าเพดานไม้สัก ฝาไม้สักมีความทนทานต่อการใช้งานและการดูแลรักษา เพียงแต่ควรรักษาไม้สักด้วยการทาน้ำมันหรือสีทาไม้ เพื่อปกป้องไม้และเพิ่มอายุการใช้งานให้คงทนไปได้อีกยาวนาน

เพดานไม้สัก ฝาไม้สัก ไม้ฝ้าเพดาน รีดขอบแล้ว พร้อมใช้งาน

( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

ราคาฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ ไม้ยาว 3 เมตร รีดพร้อมใช้งาน

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา

ราคาฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ ไม้ยาว 2 เมตร รีดพร้อมใช้งาน

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 5 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 6 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา

ไม้ฝ้าเพดานไม้สัก

ฝ้าไม้ ฝ้าไม้สัก หน้ากว้าง 5 นิ้ว

ไม้ฝ้าเพดานไม้สักพร้อมส่ง

ฝ้าไม้ ฝ้าไม้สัก หน้ากว้าง 4 นิ้ว

ไม้ฝ้าเพดานเข้าร่อง

ฝ้าเพดานไม้สัก

จัดเตรียมไม้เข้าเตาอบ

ฝ้าเพดานไม้สัก ฝาไม้สัก ไม้สัก

ไม้ฝ้าเพดานผ่านการอบไม้จากเตาที่ได้มาตรฐาน

ฝ้าเพดานไม้สัก ฝาไม้สัก ไม้สักอบแห้ง

ไม้ฝ้าเพดานอบแห้งพร้อมส่ง

ผลิตฝ้าเพดานไม้สัก แผ่นไม้สัก
Scroll to Top