ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก เป็นประตูที่ประกอบขึ้นจากบานประตูไม้สักจำนวนหลายบาน นำมาต่อกันด้วยบานพับ โดยบานประตูแต่ละบานจะมีขนาดและรูปร่างเท่ากัน ประตูบานเฟี้ยมไม้สักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามลักษณะการเปิดปิดของประตู ได้แก่

  • ประตูบานเฟี้ยมเปิด-ปิด เป็นประตูบานเฟี้ยมที่บานประตูสามารถเปิด-ปิดได้ โดยบานประตูจะพับซ้อนกันไปมาด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ประตูบานเฟี้ยมเปิด-ปิดเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น ประตูห้องนอน ประตูห้องน้ำ เป็นต้น
  • ประตูบานเฟี้ยมเลื่อน เป็นประตูบานเฟี้ยมที่บานประตูสามารถเลื่อนไปมาบนราง โดยบานประตูจะเลื่อนไปด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ประตูบานเฟี้ยมเลื่อนเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ เช่น ประตูห้องครัว ประตูระเบียง เป็นต้น
  • สรุป การเลือกบานเฟี้ยมไม้สักที่เข้ากันกับสไตล์และความต้องการของบ้านคือสิ่งสำคัญ เน้นไปที่การใช้ไม้สักที่มีคุณภาพ, ดีไซน์ที่ทันสมัย, และการบำรุงรักษาเพื่อให้บานมีความทนทานและยาวนาน.
บานเฟี้ยมไม้สัก A 17.3 45.25-220 B+ C1
บานเฟี้ยมไม้สัก A 17.3 45.25-220 B+ C1

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก บานเกล็ด

บานเฟี้ยมไม้สัก

บานเฟี้ยมไม้สัก ลายเครือดอกไม้ ลายนกยูง

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม บานลูกฟัก กระจกนิรภัย

บานเฟี้ยมไม้สัก

บานเฟี้ยมไม้สัก บานลูกฟัก+เกล็ด

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก แบบโมเดิร์น

บานเฟี้ยมไม้สัก

บานเฟี้ยมไม้สัก บานลูกฟัก+เกล็ด

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม ช่องกระจก 6 มิล / 8 มิล

บานเฟี้ยมไม้สัก

ไม้สักบานเฟี้ยม ช่องซี่กรง+ช่องกระจก 6 มิล / 8 มิล

บานเฟี้ยมไม้สัก

บานเฟี้ยมไม้สัก แบบโมเดิร์น ช่องกระจก 6 มิล / 8 มิล

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ลูกฟัก+เกล็ด ช่องกระจก 6 มิล / 8 มิล

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ลูกฟัก ช่องกระจก 6 มิล / 8 มิล

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ช่องกระจก 6 มิล / 8 มิล

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ช่องกระจก 6 มิล / 8 มิล ลูกฟักคิ้วนอก

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก เกล็ด+แกะพวงองุ่น

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ช่องกระจก/แกะองุ่น

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก แบบโมเดิร์น ลูกฟักช่องกระจก

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ลูกฟักทึบ แกะลาย

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก แบบโมเดิร์น แบบเกล็ด ช่องกระจก

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ลูกฟักแกะลาย

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ลายหลุยส์ / ลูกฟักช่องกระจก

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก กรอบกระจกเต็มบาน / ลูกฟักทึบ

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก แบบซี่ช่องกระจก 6 มิล / ลูกฟักระจกนิรภัย

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ครึ่งเกล็ด ครึ่งฟักแกะลาย / แบบโมเดิร์นกระจกนิรภัย

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ครึ่งเกล็ดช่องกระจก 6 มิล / แบบเกล็ดล้วน

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ลูกฟักช่องกระจก

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก ลูกฟักระจกนิรภัย

บานเฟี้ยมไม้สัก

ประตูบานเฟี้ยมไม้สัก แบบลูกฟัก / แบบลูกฟักเกล็ด

บานเฟี้ยมไม้สัก
Scroll to Top