ประตูไม้สักโมเดิร์น

ประตูไม้สักโมเดิร์น

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว  ประตูไม้สักโมเดิร์น บานคู่ มีให้เลือก หลายเกรดทั้งไม้สักอบแห้ง และไม้สักเก่า ราคาแตกต่างกันออกไป ประตูไม้สักบานเดี่ยว 80×200 ราคา 2,600 บาท (ราคาเริ่มต้น) ไม้สักอบแห้ง เกรด B

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (55)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (55)

ประตูไม้สักบานเดี่ยว 80×200 โมเดิร์น

ประตูไม้สัก โมเดิร์น-มม.(56)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (54)

 ประตูห้องน้ำ ไม้สักบานเดี่ยว

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (53)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (53)

ประตูไม้สักบานเดี่ยว 80×200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (52)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (52)

ประตูไม้สัก ฟักเสมอขากรีดร่อง และ ใส่คิ้วเรียบที่กรอบขา

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (51)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (51)

ประตูไม้สัก 80×200 บานเดี่ยวใส่กระจก 90*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (49)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (49)

ประตูไม้สัก ฟักเสมอกรอบขา+เซาะร่อง

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (48)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (48)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (47)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (47)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว ไม้แปะเสมอขา

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (46)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (46)

ประตูไม้สักโมเดิร์น

ประตูไม้สักแบบโมเดิร์นมีให้เลือกหลายแบบ บางส่วนของรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ประตูเหล่านี้มีการออกแบบที่เรียบง่าย โดยไม่มีลวดลายหรือการตกแต่งที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับบ้านร่วมสมัยหรือมินิมอล

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (45)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (45)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยวไม้แปะโชว์ขา

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (44)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (44)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยวฟักเสมอกรอบขา+เซาะร่อง

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (43)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (43)

ประตูไม้สักโมเดิร์น ฟักเสมอกรอบขา+เซาะร่อง

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (42)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (42)

ประตูไม้สัก แปะไม้ซี่ยาว บานเดี่ยว 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (41)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (41)

ประตูไม้สักโมเดิร์น 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (40)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (40)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว 80*200 ทำเป็นบานคู่

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (39)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (39)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว กระจก 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (38)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (38)

ประตูไม้สักโมเดิร์นคาดเส้น บานเดี่ยว

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (37)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (37)

ประตูไม้สัก แต่งแปะแผ่นไม้ บานเดี่ยว 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (36)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (36)

ประตูไม้สักโมเดิร์นกรีดร่อง บานเดี่ยวคาดเส้น 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (35)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (35)

ประตูไม้สัก บานเดี่ยว 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (34)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (34)

ประตูไม้สัก บานเดี่ยว ลูกฟักเสมอกรอบขา+เซาะร่อง

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (33)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (33)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (32)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (32)

ประตูไม้สักโมเดิร์น

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (31)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (31)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (30)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (30)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (29)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (29)

ประตูไม้สัก บานเดี่ยว

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (28)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (28)

ประตูไม้สัก บานเดี่ยวใส่กระจก บานเดี่ยว โมเดิร์น 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (27)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (27)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว   ประตูไม้สักโมเดิร์น บานคู่

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (26)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (26)

ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว บานคู่

ประตูหน้าบ้านโมเดิร์น ประตูไม้สักโมเดิร์นแต่งไม้ซี่ เป็นตัวเลือกที่สวยงาม ทันสมัย และใช้งานได้จริง ประตูเหล่านี้ผสมผสานความงามตามธรรมชาติของไม้สักเข้ากับการออกแบบที่เรียบง่ายและทันสมัย เหมาะสำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์นหรือมินิมอล

 ประตูไม้สักโมเดิร์น บานคู่

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (25)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (25)

  ประตูหน้าบ้านไม้สัก บานคู่ 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (24)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (24)

  ประตูบานคู่ ไม้สัก แต่งแปะไม้แผ่น

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (23)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (23)

  ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเลื่อน บานเปิดคิ้วนอก

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (22)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (22)

ประตูไม้สัก บานเปิด และ บานเลื่อน

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (21)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (21)

ประตูไม้สักบานเปิดฟักเสมอขากรีดร่อง บานเลื่อน คู่กลาง 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (20)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (20)

ประตูหน้าบ้าน ไม้สัก 80*200 ,90*200 บานเปิด

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (19)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (19)

ประตูไม้สัก บานเลื่อนแต่งแปะไม้ซี่กลม

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (18)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (18)

ประตูไม้สักหน้าบ้าน บานเปิด และ บานเลื่อน คู่กลาง 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (17)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (17)

ประตูไม้สัก บานเปิด บานคู่ 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (16)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (16)

ประตูหน้าบ้านไม้สัก

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (15)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (15)

ประตูไม้สักบานเลื่อน

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (14)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (14)

ประตูบานเปิด หน้าบ้านไม้สัก 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (13)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (13)

  ประตูไม้สัก แปะไม้ซี่ยาวโชว์ขาเดียว บานคู่ คิ้วนอก

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (12)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (12)

ประตูไม้สักบานคู่ 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (11)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (11)

  ประตูไม้สัก บานคู่

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (10)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (10)

  ประตูไม้สักโมเดิร์น บานเดี่ยว บานคู่ 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (9)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (9)

  ประตูไม้สักบานเลื่อน คู่กลาง 80*200 , 90*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (8)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (8)

  ประตูไม้สักโมเดิร์น บานคู่ คู่กลาง 90*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (7)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (7)

ประตูหน้าบ้านไม้สัก บานเลื่อน คู่กลาง 90*200 บานเปิด คู่กลาง 80*200

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (6)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (6)

ประตูไม้สักโมเดิร์นบานเปิด

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (5)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (5)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานคู่

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (4)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (4)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (3)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (3)

ประตูหน้าบ้าน กระจกบานเลื่อน

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (2)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (2)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด

ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (1)
ประตูไม้สักโมเดิร์น mm (1)
Scroll to Top