ค่าทำสี

ค่าทำสี

ค่าทำสี การประตูไม้สักของเราจะใช้วิธีการทำสี ด้วยวิธีการพ่นสีประตูที่ทำสีและจัดส่งไปให้ลูกค้า ทางเราจะมีสีแต้มให้ลูกค้าไว้ใช้สำหรับแต้มเก็บงานหลังการติดตั้ง ประตูของท่านก็จะได้เป็นสีเดียวกันทั้งหมด

** ราคาค่าทำสี เริ่มต้นที่บานละ 1,200 บาท **

ประตูไม้สัก ขนาด 80×200 สีธรรมดา ราคา 1,200 บาท

ถ้ามีการแต้มสีสัน เช่น สีทอง  ราคาเริ่มต้นที่ 1,400 บาท

ลายที่มีการเล่นสีมากๆ เช่น  ลายนกยูง  ราคา 1,600 บาท

แบบทำสี ประตูไม้สัก แบบสีจะมีให้เลือกตามแบบ 4 เบอร์

เบอร์ 1  สีสักทอง  (สีแบบมีทั้งไม้สักใหม่ และไม้สักเก่า)

เบอร์ 2  สีสักทองเข้ม  (สีแบบมีทั้งไม้สักใหม่ และไม้สักเก่า)

เบอร์ 3  สีเม็ดมะขามอ่อน  (สีแบบมีทั้งไม้สักใหม่ และไม้สักเก่า)

เบอร์ 4 สีเม็ดมะขามเข้ม (สีแบบมีทั้งไม้สักใหม่ และไม้สักเก่า)

เบอร์ 5 สีขาว

ตัวอย่างแบบสีเบอร์ 1 สีสักทอง ประตูกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB17
ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB17

ตัวอย่างแบบสีเบอร์ 2 สีสักทองเข้ม ประตูกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักบานเลื่อน
ประตูไม้สักบานเลื่อน

ตัวอย่างแบบสีเบอร์ 3 สีเม็ดมะขามอ่อน ประตูกระจกนิรภัย

ตัวอย่างแบบสีเบอร์ 4 สีเม็ดมะขามเข้ม ประตูไม้สักบานเปิด

ตัวอย่างแบบสีเบอร์ 5 แบบสีขาว ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก

รีวิว ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก-BBB69-90
รีวิว ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก -BBB69-90
Scroll to Top